Statiske beregninger Villa

Få hurtig levering på statiske beregninger af villa fra kun 12.000 inkl. moms

Få et uforpligtende tilbud

Er du ved at få optegnet din kommende villa?

Hvis ja – så er det nok snart tid til at få udført statiske beregninger og energiberegninger til din villa. De statiske beregninger sikre, at dit byggeri lever op til de styrkemæssige branche- og normkrav. Energiramme sikre dig at din villa lever op til gældende energi krav.

Hvilke beregninger er nødvendige?

Ved en normal villa vil der typisk være nogle leverandørberegninger – såsom: spær, muroverliggere og evt. fiberarmeret fundamenter. Derudover tager jeg mig af følgende beregninger:
Jeg kan selvfølgelig også være behjælpelig med energiberegninger.

  • RStabilitet
  • RBjælker og søjler
  • RMurværk
  • RForankring af taget
  • RFundering

Hvorfor få udført beregninger?

Ovenstående beregninger munder ud i en statiske rapport og en konstruktionstegning. Den statiske rapport, er en rapport, hvor alle de nødvendige styrkeberegninger omkring dit nybyggeri samles. Rapporten sikre dig, at dit byggeri lever op til normernes styrkekrav.

Konstruktionstegningen er en visualisering af alle de statiske beregninger, så du sikre dig, et stærkt grundlag for at beregningerne faktisk udføres efterfølgende.

På billedet ses en typisk konstruktionsplan. Denne anvendes af håndværkerne til at udfører opgaven, iht. de statiske beregninger.

Start en dialog

Jeg står altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Hvad skal jeg bruge fra dig?

For at jeg kan lave statiske beregninger og en konstruktionsplan, skal jeg bruge følgende tegninger:

Hvis du har fået udført en geoteknisk undersøgelse, skal denne rapport også medsendes.

  • RSituationsplan med angivelse af verdenshjørner - Pdf
  • RFacade opstalter - Pdf
  • RPlantegning – Pdf og som dwg (Autocad fil)
  • RRelevante snit i bygningen – med angivelse af materialer - Pdf

Er huset udført med mursten, og de er valgt, vil jeg gerne have en styrke på denne. Det samme gør sig gældende for mørtlen.

Nedenfor, kan du downloade en huskeliste af de materialer, jeg skal bruge for at udføre statiske beregninger til din villa.

Huskeliste(klik her)

Situationsplan

Facader

Plantegning

Snit

Hvad koster statiske beregninger og en forankringsplan til villa?

Nærværende priser er for et traditionelt byggeri ca. 150-200m2, uden større komplikationer såsom funderingen se funderingsprojekt (Klik Her)
Ønsker du en energirammeberegning, tillækkes ca. 6 – 8.000 kr. inkl. moms til nedenstående beløb.

Etplans hus

12-15.000 kr. inkl. moms

Halvandet-plan eller to plans huse

15-18.000 kr. inkl. moms.

Hvad får du?

Når jeg laver materiale til et enfamiliehus, får du en statiske rapport og en konstruktionsplan. Disse dokumenter medsender/eftersender du typisk til kommunen som en del at byggeansøgningen.

Er et tilbud 100% fast?

Ja det er det – hvis der ikke kommer rettelser. Her kan det være lidt svært at definerer rettelser, men hvis nu tegningsmaterialet bliver lavet om, og jeg derfor skal udføre rettelser i tegning og beregninger, vil dette blive udført på ekstra regning. Der vil dog altid foregå en kommunikation, os imellem, omkring omfanget af en rettelse – inden jeg udfører noget.

Skal der søges byggetilladelse?

Ved opførelse af en villa skal der altid ansøges om byggetilladelse. Da enfamiliehuse er i konstruktionsklasse KK1, har BR18 ikke et defineret krav til de statiske beregninger, hvilket så er op til din kommune at definere. Jeg vil derfor råde dig til at få en forhåndsdialog med kommunen – så omfanget klarlægges.

Den statiske rapport som jeg udfører og har beskrevet på denne side, bør altid være tilstrækkelig til byggetilladelsen.

Jeg har lavet en oversigt for hvilke projekter projekter der kræver byggetilladelse.

Få et uforpligtende tilbud i dag

Jeg er altid klar på en uforpligtende snak om dit projekt og dine ønsker.

+45 41 87 05 88 // jk@calceku.dk

Udfyld formularen