Bærende væg

Få udført professionelle statiske beregninger ved nedrivning af bærende væg
Få et uforpligtende tilbud

Ønsker du at fjerne en væg i forbindelse med en renovering?

Hvis ja, så er hjælpen lige her. Jeg står altid klar til at hjælpe dig, med at vurdere, om hvad der skal til for at fjerne en væg.
De fleste vægge kan godt fjernes, det handler derfor meget om, de tiltag der skal til, for at få projektet i mål.
Vær opmærksom på at hvis du ønsker en væg fjernet i en etageejendom, skal du anvende en certificeret statiker, og jeg kan derfor ikke være behjælpelig. Du kan læse mere om certificeret statiker i min guide: certificeret statiker(klik her)

Hvilke funktioner kan en væg have?

En væg kan have en eller flere funktioner der giver anledning til at få vurderet om, væggen umiddelbart lige kan fjernes, eller om der skal udføres konstruktive foranstaltninger i forbindelse med nedrivningen af væggen.

 • RBærende (kan ikke umiddelbart fjernes)
 • RAfstivende (kan ikke umiddelbart fjernes)
 • RStabiliserende (kan ikke umiddelbart fjernes)
 • ROpdelene (kan umiddelbart fjernes)

Hvad får du?

Beregningsmæssigt får du en statisk rapport der godtgøre for styrken og deformationerne af konstruktionen.

Tegningsmæssigt, laver jeg en tegning, som kan anvendes af den udførende entreprenør. Tegningen indeholder forklarende noter omkring udførelsen og montagen.

På billedet er vist et eksempel på en halvramme der skal erstatte den bærende væg.

Start en dialog

Jeg står altid klar til at rådgive dig om dine muligheder.

Hvad skal jeg bruge fra dig?

For at jeg kan lave statiske beregninger og en arbejdstegning, har jeg behov for nogle forskellige tegninger fra dig. Tegningsmateriale kan ofte findes at søge på nette ved f.eks. af skrive “byggearkiv og din kommune”. I Aarhus ligger eksisterende tegningen og øvrige dokumenter, på minejendom (Klik Her).

Mange kommuner er også med på det fællesudviklet Weblager, tjek evt. om din kommuner er med her weblager (Klik Her)

 • RSituationsplan - Pdf
 • RFacader - Pdf
 • RPlantegning – med angivelse af hvilken væg der ønskes fjernet - Pdf
 • RRelevante snit i bygningen – med angivelse af materialer - Pdf
 • REksisterende statiske beregninger (hvis muligt) - Pdf

Nedenfor, kan du downloade en huskeliste af de materialer, jeg skal bruge for at udføre statiske beregninger.

Huskeliste(klik her)

Situationsplan

Facader

Plantegning

Snit

Hvad koster det?

En gennemgang af tegningsmateriale koster fast 2.500 + moms, og hvis væggen ikke er afstivende eller bærende er prisen inkl. en kort rapport der godtgøre at væggen ikke er bærende eller afstivende.

Hvis det viser sig at væggen er afstivende eller bærende, bliver prisen fra 4.500 + moms, for beregning, arbejdstegning/beskrivelse og rapport

For at kunne servicere dig bedst muligt, har jeg samlede flere samarbejdspartnere indenfor forskellige faggrupper. De står altid parat til at give et tilbud på din opgave, og forhåbentligt få dit projekt godt i mål. Du kan læse mere om mine samarbejdspartnere på linket.

Hvad får du?

For det får du en statiske rapport og en arbejdstegning. Disse dokumenter anvendes af entreprenøren i forbindelse med nedrivningen.

Er et tilbud 100% fast?

Ja det er det hvis der ikke kommer rettelser. Her kan det være lidt svært at definerer rettelser, men hvis nu tegningsmaterialet bliver lavet om, og jeg derfor skal udføre rettelser i tegning og beregninger, vil dette blive udført på ekstra regning. Der vil dog altid foregå en kommunikation, os imellem, omkring omfanget af en rettelse inden jeg udfører noget.

Timeprisen er 750 + moms

Skal der søges byggetilladelse?

Som udgangspunkt skal der ikke ansøges om byggetilladelse når du fjerner en indvendig væg, men som helhed i din ombygning kan det godt være der skal søges om byggetilladelse.

Jeg har lavet en oversigt for hvilke projekter der kræver byggetilladelse.

Få et uforpligtende tilbud i dag

Jeg er altid klar på en uforpligtende snak om dit projekt og dine ønsker.

+45 41 87 05 88 // jk@calceku.dk

Udfyld formularen


Guide – Bærende væg

 Guide bærende væg (klik her)

Resume

Jeg har igennem guiden gennemgået fire funktioner af en væg, og løsninger til at få fjernet væggen. Resultaterne opsummeres nedenfor.

Er væggen bærende?

 • Dette afklares ud fra de overliggende konstruktioner, væggens tykkelse og evt. fundament.
 • Løsningen er en midlertidig afstivning under fjernelse af væggen, og en permanent bjælke.

Er væggen afstivende?

 • Dette afklares ved at se lokalt på ydervæggen, altså om ydervæggen kan opretholde sin bæreevne selvom en tværgående væg fjernes.
 • Løsningen er en søjle som fx monteres i hulmuren. Søjlen kan udføres i stål eller som EPS-søjle (polystyren)

Er væggen stabiliserende?

 • Dette afklares ved at se overordnet på hele huset, og sammenholde den samlede vindlast og antallet af stabiliserende vægge.
 • Løsningen er en stålramme der fæstnes til loft/etagedæk og fundament/betondækket.

FAQ

Skal jeg søge byggetilladelse når jeg skal fjerne en bærende væg
Hvis du alene skal have fjernet en væg i et enfamiliehus, skal du ikke søge om en byggetilladelse. Er det i forbindelse med en større ombygning, hvor du øger antallet af  kvadratmeter fx ved at lave en kvist, skal du have en byggetilladelse. Men det er altså fordi du øger kvadratmeterne, og ikke fordi du fjerner en væg.

Hvad koster det for at få fjernet en bærende væg?
Jeg tager igen udgangspunkt i et enfamiliehus. I første omgang skal du have udført et ingeniørprojekt. Ingeniøren gennemgår de ting, jeg har i min guide og drager en konklusion. Et ingeniørprojekt koster mellem 5.000-8000kr inklusiv moms. Herefter skal du have fjernet væggen og lagt en bjælke op. Det vil jeg vurdere at koste fra 20.000 til 30.000 inklusiv moms, hvis det er en opgave uden større komplikationer.

Min væg har fundament under, så den må være bærende
Nej – det behøver den bestemt ikke at være. Huse der blev byggede i midten af sidste århundrede og frem til omkring årtusindeskiftede, blev bygget med fundamenter under mange indvendige vægge, uden at væggene er bærende. Det er først for nyligt, at der stort set ikke udføres indvendige fundamenter. Dette skyldes primært kravene til husets isoleringsevne, da et fundament giver anledning til en kuldebro. For at afgøre om en væg er bærende skal der ses på de overliggende konstruktioner, og ikke de underliggende. Men korrekt, et fundament kan godt indikere at en væg er bærende, men det er ikke det afgørende.